English | nl

Vin­cent van Gogh

Vincent-van-Gogh

Vin­cent Willem van Gogh (Zun­dert, 30 maart 1853 – Auvers-​sur-​Oise, 29 juli 1890) was een Ned­er­lands kun­stschilder. Zijn werk valt onder het postim­pres­sion­isme, een kun­st­stro­ming die het negentiende-​eeuwse impres­sion­isme opvol­gde. Van Goghs invloed op het expres­sion­isme, het fau­visme en de vroege abstrac­tie was enorm en kan wor­den gezien in vele andere aspecten van de twintigste-​eeuwse kunst. Het Van Gogh Museum in Ams­ter­dam is gewijd aan het werk van Van Gogh en zijn tijdgenoten.

Van Gogh wordt tegen­wo­ordig gezien als een van de grote schilders van de 19e eeuw. Deze erken­ning kwam echter pas laat. Tij­dens zijn leven werd er waarschi­jn­lijk maar één schilderij verkocht: De rode wijn­gaard (Poesjk­in­mu­seum in Moskou). Anna Boch, een Bel­gis­che kun­stenares en zus van zijn vriend Eugène Boch kocht het voor 400 toen­ma­lige frank op de exposi­tie van de Brus­selse Les XX in 1890, een paar maan­den voor Van Goghs dood.

Er ver­liepen maar drie jaar tussen zijn zwaar­moedige De aar­dap­peleters (1885) en de kleuren­ex­plosie in het zuidelijke Arles (1888). Van Gogh pro­duceerde al zijn werk in slechts tien jaar, voor­dat hij begon te lij­den aan een zenuwziekte en, naar men alge­meen aan­neemt, zelf­mo­ord pleegde. Zijn roem groeide na zijn dood snel.

Con­tact

Vin­cent van Gogh Ballon

E: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

M: +31 513 417503 /​+31 653409842

W: www​.van​gogh​-bal​lon​.nl